O manželství


Tomáš Garrigue Masaryk 1850–1937

„Manželství čisté jest nejdůvěrnějším přátelstvím - je to vrchol spojení, naší dobou tak pěstované a chválené, asociace duší. Nemůže být intimnější asociace, než mezi mužem a ženou. Manželství ženě i muži má být vyšším vývojem. V manželství začíná se nový život.“

Johann Wolfgang Goethe 1749–1832

„Že jsi ji miloval, bylo přirozené. Že jsi ji slíbil manželství, byla hloupost. Ale že jsi dodržel slovo, to bylo šílenství."

McLaughlin Mignon 1913–1983

„K dosažení úspěšného manželství je třeba se mnohokrát zmailovat - pokaždé do té samé osoby."

Erich Kästnern 1899–1974

"Před manželstvím se domníváme, že milujeme - v manželství se to teprve učíme."

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square